Screen Designer & Widgetar

Fredrik Lund
Fredrik Lund | 2 minutes to read

Widgetar är användbara miniprogram som kan läggas ovanpå ditt innehåll. Gå in i "Screen Designer" genom att trycka på ikonen på skärmen. Här kan du lägga till widgetar till ditt innehåll. Till vänster kan du se en översikt över alla tillgängliga widgetar. Vi har bland annat digital klocka, RSS-feed, iframe och sociala medier-widgetar. Samtliga har drag-and-drop funktion.

Som ett exempel tänker jag använda den digitala klockan för att skapa en nedräkningsklocka till ett möte som ska hållas imorgon. Placera widgeten där du vill ha den och ändra storleken genom att dra i pilarna. Du kan ändra färgen på bakgrunden och texten genom att trycka på pennan. Låt oss välja en svart bakgrund och behålla fonten som vit.

Vi kan justera inställningarna för nedräkningsklockan genom att klicka på ikonen för inställningar. Välj "Countdown" och ställ in tiden för mötet genom att klicka på kalenderikonen. Du kan även välja eller ta bort den tillhörande texten. Tryck "Save" när du är nöjd. 

Jag tänkte också passa på att visa hur du kan ställa in en RSS-feed. Dra och släpp widgeten där du vill ha den. Du kan placera den runt kanten på skärmen eller som en box på mitten. Klistra in URLen till RSS-feeden och klicka på ikonen för att få upp en förhandsvisning. Du kan ändra hur långt tillbaka denna ska visas samt om du inte vill visa äldre nyheter. Tryck på "Save" när du är nöjd.

Du kan ändra transparens genom att trycka på pennan och reducera transparensen till något som passar ditt innehåll. När du är nöjd med designen, kom ihåg att trycka "Publish" för att spara din design. I det nedre högra hörnet kommer du att få en notis om att designen har sparats.