Digitala kösystem och digital signage

Som vi alla vet präglas vardagen sedan 2020 av att använda munskydd och social distansering. Att hålla avstånd och inte stå för nära varandra i köer har blivit essentiellt för att minska smittspridning. Därav såg vi också ett ökande behov för kösystem som tillät människor att sprida ut sig mer, för att vänta på sin tur för att bli assisterad. Även efter pandemin, är vi säkra på att digitala kösystem har kommit för att stanna.

Av Johanna Söderkvist