5 sätt digital signage kan förbättra internkommunikation

Fredrik Lund
Fredrik Lund | 3 min lästid

Hur många timmar spenderar ni på informationsmöten varje månad? Hur många går miste om viktig information för att de inte följer med på intranätet? Hur många anställda känner till vad målen för i år är?
För att uppnå en produktiv arbetsmiljö är information A och O. Men visste du att digital signage kan användas för att lösa dessa utmaningar? Vi ser närmare på fem sätt digital signage kan hjälpa dig att förbättra internkommunikationen på.

 

Målstyrning

Verksamheten har säkerligen några konkreta målsättningar och nyckeltal som ni jobbar mot. Men känner de anställda till dessa? Vet de hur deras arbete bygger upp mot dessa mål? Och kanske viktigare, vet de hur de ligger till i relation till nyckeltalen?

Genom att visa interna dashboards med, till exempel, Microsoft Power BI-rapporter, kan du försäkra dig om att alla vet precis vad målsättningarna till verksamheten är samt hur man ligger till i relation till dessa. Det kanske kan låta som en urvattnad kliché, men faktum är att ett team samlat runt ett gemensamt mål presterar bättre. När alla vet vad målen är blir det lättare att fokusera på rätt saker.

Delningen av denna information internt bidrar även till att skapa en känsla av transparens och visar de anställda att de är en viktig del av verksamhetens framgång.

 

Kommunicera på tvärs av avdelningar och kontor

Om ni har flera avdelningar eller kontor är det fort gjort att egna kulturer växer fram och att anställda känner sig mer lojala till sitt kontor än till arbetsgivaren i sig. Med digital signage kan ni främja den önskade kulturen över alla avdelningar. Vet de anställda till exempel om vad visionen eller värderingarna i verksamheten är? Detta kan enkelt kommuniceras med jämna mellanrum både genom direkt kommunikation eller genom indirekta budskap som underbygger kärnvärderingarna. Det vill säga, om ni har innovation som en kärnvärdering kan ni till exempel dela nyheter om nya uppfinningar i marknaden.

Vidare kan digital signage hjälpa till att reducera behovet för informationsmöten eftersom alla får med sig viktig information rätt från skärmarna. Detta öppna kommunikationsflöde kan även föra till en känsla av en plattare struktur vilket i sin tur kan bidra till att minska det upplevda avståndet mellan de olika avdelningarna.

Med digital signage kan du även välja att kommunicera målinriktat mot specifika avdelningar med information som endast är relevant för dem. Ska IT-avdelningen resa iväg på en mässa? Ge dom den information de behöver om busstider, hotell osv. och undvik en vanlig källa till frågetecken och frustrationer med bara några klick.

 

Öka motivationen genom att främja prestationer

I forna dagar listade någon ut att månadens anställd var ett smart grepp för att öka anställdas motivation. Idag är det knappast många som bryr sig om ifall en papperslapp printas ut och sätts upp på väggen med ens namn på. Vidare visar forskning på att månadens anställd generellt inte har någon långsiktig positiv inverkan på prestation utan snarare kan ha motsatt effekt.

Tanken är dock fortfarande fin, men den behöver överföras till 2020-talet. Främja till exempel samarbete genom att presentera hela avdelningars prestationer snarare än individuella och dela denna information över alla avdelningar på era skärmar.

Låt gärna anställda använda er digital signage-lösning för att lyfta fram varandra. Detta bygger kultur och kan bidra till att skapa en känsla av gemenskap. Ifall någon fyller år eller har köpt ny lägenhet är kan en simpel gratulation leda till att nya vänskapsrelationer byggs vilket i sin tur kan bidra till lägre personalomsättning.

 

Täpp igen hålen i intranätet

Enligt en artikel i Techopedia är en av de största fallgruvorna med intranät en oöversiktlig mängd information. Anställda får rätt och slätt inte med sig de viktiga nyheterna för att de antingen inte använder systemet, eller missar informationen. Denna utmaning kan enkelt lösas med digital signage. Eftersom du kan uppdatera budskapet hur ofta du vill kan du alltid se till att viktig information frontas på skärmarna. Du kan tillochmed använda digital signage till att visa upp verksamhetens Facebook-flöde.

Tips: Upprätta en spellista som är relativt statisk som visar information om smittförebyggande åtgärder. Detta visar att det är viktigt för er med medarbetares hälsa och kan hjälpa till att reducera sjukfrånvaro.

 

Undvik dubbelbokningar av mötesrum

Mötesrum är ofta en het råvara i kontorsmiljöer. Dubbelbokningar tillhör vanligheterna och frustrationer är snart ett faktum. Detta kan enkelt undvikas med digital signage. Genom att fästa en skärm på utsidan mötesrummen som är integrerad med alla anställdas kalendrar kan man enkelt boka mötesrummen samtidigt som det kommer upp information om bokningen på skylten. Vissa lösningar har även en funktion där man kan boka rummet med ett enkelt klick på skärmen.

Läs gärna om vår lösning, Databeat Doorsign, här.

 

Konklusion

Digital signage kan främja en starkare kultur, förbättra internkommunikation väsentligt, reducera frustrationer och tillochmed föra till bättre resultat. Det kanske inte löser alla utmaningarna verksamheter står framför, men det kan hjälpa till att lösa överraskande många av de. Läs gärna mer om hur DatabeatOMNI fungerar eller testa vår lösning för digital signage gratis här.

New call-to-action