5 måter infoskjermer kan forbedre internkommunikasjon

Fredrik Lund
Fredrik Lund | 3 minutter å lese

Hvor mange timer bruker du på informasjonsmøter hver måned? Mister de ansatte viktig informasjon fordi de ikke følger med på intranettet? Vet de ansatte hvilke mål bedriften har satt for dette året?

For å oppnå et produktivt arbeidsmiljø er deling av informasjon alfa omega. Visste du at infoskjermer kan brukes til å løse disse utfordringene? Vi ser nærmere på fem måter infoskjermer kan hjelpe deg med å forbedre internkommunikasjon.

 

Målstyring

Virksomheten har helt sikkert konkrete mål og nøkkeltall som alle jobber mot. Men vet de ansatte om disse? Vet de hvordan arbeidet deres bygger mot disse målene? Og enda viktigere, vet de hvordan de ligger an i forhold til disse nøkkeltallene?

Ved å vise interne dashboards med for eksempel Microsoft Power BI-rapporter, kan du sørge for at alle vet nøyaktig hva målene er og hvordan de skal oppnå dem. Det kan høres ut som en utvannet klisje, men faktum er at et team som jobber mot et felles mål presterer bedre. Når alle vet hva målene er, blir det lettere å fokusere på de riktige tingene.

Deling av denne informasjonen internt bidrar også til å skape en følelse av åpenhet og viser de ansatte at de er en viktig del av virksomheten.

 

Kommuniser på tvers av avdelinger og kontorer

Hvis du har flere avdelinger eller kontorer, er det lett at det kan dannes ukulturer som gjør at ansatte føler seg mer lojale mot sine medarbeidere enn til arbeidsgiveren. Med infoskjermer kan du fremme ønsket kultur på tvers av alle avdelinger. For eksempel, vet de ansatte hvilke visjoner eller verdier virksomheten har? Dette kan kommuniseres med jevne mellomrom, både gjennom direkte kommunikasjon eller gjennom indirekte meldinger som støtter kjerneverdiene. Det vil si at hvis du har innovasjon som en kjerneverdi, kan du for eksempel dele disse kjerneverdiene med jevne mellomrom.

Videre kan infoskjermer bidra til å redusere behovet for allmøter fordi alle ansatte får delt den viktige infomasjonen via skjermene. Denne åpne kommunikasjonsflyten kan også føre til en følelse av en flatere struktur, som igjen kan bidra til å redusere den opplevde avstanden mellom de forskjellige avdelingene.

Med digital skilting kan du også velge å kommunisere målrettet til bestemte avdelinger med informasjon som bare er relevant for dem. Skal IT-avdelingen reise til en bestemt messe? Del informasjonen de trenger om busstider, hoteller osv. På infoskjerm og unngå frustrasjoner. Dette kan gjøres ved noen få klikk.

 

Øk motivasjonen ved å anerkjenne ansatte

For lenge siden fant noen ut at månedens ansatt var et smart trekk for å øke motivasjonen. I dag er det knapt noen som bryr seg om dette. Forskning viser at månedens ansatte generelt ikke har en langsiktig positiv innvirkning på ytelsen, dette kan heller ha motsatt effekt.

Ideen om månedens ansatt er selvsagt en god tanke, men den må overføres til 2020-tallet. For eksempel så kan du fremme samarbeidet ved å presentere hele avdelingers ytelse i stedet for enkeltindivids prestasjoner. Del denne informasjonen på tvers av alle avdelinger på infoskjermer og skap god stemning.

Del informasjon om de ansatte slik at de kan anerkjenne hverandre. Dette bygger god kultur og kan bidra til å skape en følelse av fellesskap. Hvis noen fyller år eller har giftet seg, kan en enkel gratulasjon føre til at flere blir oppmerksomme på hendelsen. Slik kan det bygges nye vennskap, som igjen kan bidra til økt trivsel.

 

Tett hullene på intranettet

I følge en artikkel i Techopedia er en av de største fallgruvene med intranett en uhåndterlig mengde informasjon. Ansatte får rett og slett ikke de viktige nyhetene fordi de enten ikke bruker systemet, eller ikke finner informasjonen. Denne utfordringen kan løses med infoskjermer. Fordi du kan oppdatere meldingene så ofte du vil, kan du også sørge for at viktig informasjon alltid vises på skjermene. Du kan til og med bruke informasjonsskjermene til å vise frem virksomhetens Facebook, twitter eller instagram-feed.

Tips: Lag en spilleliste som viser informasjon om smitteforebyggende tiltak. Dette viser de ansatte at deres helse er viktig for deg og dette kan også medføre mindre sykefravær.

 

Unngå dobbelbestilling av møterom

Møteromsbooking kan ofte føre til frustrasjon i kontormiljøer, da det lett kan oppstå dobbeltbookinger. Dette kan du unngå ved å ta i bruk infoskjermer. Fest en skjerm på utsiden av møterommene som er integrert med alle ansattes kalender. I kalenderen kan du enkelt booke møterommene samtidig som informasjon om bestillingen vises på skjermen. Noen løsninger har også en funksjon der du kan bestille rommet med et enkelt klikk på skjermen.

Les gjerne om løsningen vår, Databeat Doorsign, her.

 

Konklusjon

Informasjonsskjermer kan fremme en sterkere kultur, forbedre internkommunikasjonen betydelig, redusere frustrasjoner og føre til bedre resultater. Det løser kanskje ikke alle utfordringene bedriftene står overfor, men kan være et godt bidrag. Les gjerne mer om hvordan DatabeatOMNI fungerer, eller test løsningen gratis her.

Prøv DatabeatOMNI gratis idag