DatabeatOMNI sier farvel til Digital Signage

Joel Joelsen
Joel Joelsen | 2 minutter å lese

Mange av oss har en ide om hva Digital Signage er, bare ved å observere de mange digitale flatene vi blir eksponert for i hverdagen.

Fra reklametavler på kjøpesentre og flyplasser til banker, butikker og restauranter.
Globalt har Digital Signage blitt et innarbeidet begrep for å prøve å beskrive det vi driver med, nemlig å publisere digitalt innhold til skjermer. I Norge brukes også begrepet Infoskjerm, som vel ikke akkurat er et veldig spennende og dekkende navn.

I Databeat har vi aldri følt at hverken Digital Signage eller Infoskjerm har vært et begrep vi ønsker å assosiere med DatabeatOMNI, siden DatabeatOMNI plattformen gjør så mye mer enn det å være et digitalt skilt eller vise info på en skjerm.

Derfor har vi tatt mot til oss for å innføre et nytt begrep vi føler er mer beskrivende og dekkende; nemlig Screen Publishing, eller skjermpublisering på godt norsk.

Derfor vil vi i tiden fremover si «Goodbye Digital Signage» – «Hello Screen Publishing».

Vi får mange spørsmål om utviklingen i markedet, og hvordan framtidsutsiktene ser ut. Mange aktører som uttaler seg om nettopp dette spår en forsiktig vekst på under 10 % i året for bransjen. Det stemmer nok om man isolert ser på de tradisjonelle markedene for Digital Signage som har vært Retail.

Men med Screen Publishing ser vi mye lengre enn butikkvinduene, og vi spår veksten til betraktelig mer enn 10%.

DatabeatOMNI så den største veksten i helt andre markeder enn Retail, og kan vise til en eventyrlig vekst på over 190 % fra 2016 til 2017, og vi har så langt i 2018 solgt nesten like mange lisenser som hele fjoråret.
Offentlige etater som Oslo Politidistrikt digitaliserer seg med DatabeatOMNI på møterom og etasjeskilt samt publikumsinformasjon både innendørs og utendørs. Nordlandssykehuset i Bodø har også tatt i bruk DatabeatOMNI som etasjeskilt.

Canal Digital, Telenor, Siemens og Schneider Electric bruker DatabeatOMNI Screen Publishing for å holde sine medarbeidere oppdatert på hva som skjer i bedriften, med sin egen Corporate TV kanal, som har blitt et viktig supplement til Intranett og Workplace.

Flere kirker har tatt i bruk DatabeatOMNI for å kommunisere hva som skjerm i menigheten og når. Barnehager tar i bruk DatabeatOMNI for å kommunisere effektivt til foreldre og ansatte. Alt flere bedrifter ser at digital kommunikasjon på skjerm øker effektivitet, lønnsomhet og salg i tillegg til at det holder ansatte, kunder og besøkende opplyste med relevant informasjon på riktig sted til riktig tid.

Når i tillegg brukerterskelen har gått ned på grunn av moderne intuitive løsninger, samt at investeringskostnaden også er redusert betraktelig på grunn av skjermer med integrert Player, ligger forholdene tilstede for ytterligere økt vekst i tiden fremover.Dette er gode eksempler på effektiv og kostnadsbesparende digitalisering i praksis, og at bruken av Screen Publishing er universell uten begrensninger.

Ønsker du å vite mer om skjermpublisering? Last ned vår gratis e-bok!

New call-to-action