Mange av oss har en ide om hva Digital Signage er, bare ved å observere de mange digitale flatene vi blir eksponert for i...