Enkelte fagfolk bruker dag og natt på å jobbe med store mengde data - i enkelte tilfeller til det punktet hvor det kan...