Lær om Databeat Doorsign

Cecilie Rubach
Cecilie Rubach | 3 minutter å lese

 

Digitale dørskilt med Databeat Doorsign 

Databeat Doorsign gjør det enkelt å lage digitale dørskilt for ditt møterom. Dørskiltet som viser oppdatert informasjon fra Microsoft Office 365, Exchange eller Google G-suite. Databeat Doorsign kan også benyttes som personlige dørskilt eller for andre ressurser som en varebil. Med bruk av DatabeatOMNI kan dørskiltene tilpasses egen organisasjon med egne bakgrunner, bilder eller video.  

Hvordan fungerer det? 

Med skjermer tilkoplet internett vil møteroms skjermene alltid vise oppdatert kalenderinformasjon for møterommet. Informasjonen hentes direkte fra ditt kalendersystem. Oppsett og design av møteroms skjermen gjøres i DatabeatOMNI.   

Touch 

Med en touchskjerm fra f.eks Philips kan drop-in brukere med få tastetrykk også reservere ledig møterom eller ressurser direkte på skjermen. Møterommet eller ressursen vises da som opptatt både på skjerm og i kalenderen. 

Hvordan komme i gang? 

For å komme i gang trenger man en bruker i DatabeatOMNI og en bruker med global administrator rettigheter i eget kalendersystem. Koplingen mellom DatabeatOMNI og kalendersystem må så verifiseres og gis tilgang til de ulike ressursene.   

Overview 

Overview er en oversiktsskjerm over egne ressurser. Man kan enkelt sette opp en møteroms oversikt over egne møterom eller en aktivitetsoversikt for egne ansatte. Man velger enkelt hvilke ressurser eller ansatte man ønsker å vise fra DatabeatOMNI. 

Overview henter samme kalenderinformasjon som Doorsign.  

Maler 

DatabeatOMNI har ferdige maler for bruk til Doorsign og Overview. Maler tilpasset egen bedrift kan programmeres i et eget utviklerverktøy i DatabeatOMNI eller som en tjeneste i samarbeid med Databeat.  

Hjelpesenter 

All informasjon om oppsett og konfigurering av Doorsign, Overview og maler finnes som egne artikler i vårt hjelpesenter. support.databeat.net 

Takk for at du så på denne videoen. Se flere videoer på vår Academy side.