Innhold og PowerPoint

Cecilie Rubach
Cecilie Rubach | 1 minutter å lese

Tid: 36 minutter

Hvordan lager du godt innhold for digital signage.

Her vil Cecilie også vise hvordan du kan dra mer nytte av PowerPoint for å gjøre innholdet mer attraktivt og inspirerende.