<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1944316225579534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Innhold og PowerPoint


Tid: 36 minutter

Hvordan lager du godt innhold for digital signage.

Her vil Cecilie også vise hvordan du kan dra mer nytte av PowerPoint for å gjøre innholdet mer attraktivt og inspirerende.

  

HubSpot Video