Innhold og PowerPoint


Tid: 36 minutter

Hvordan lager du godt innhold for digital signage.

Her vil Cecilie også vise hvordan du kan dra mer nytte av PowerPoint for å gjøre innholdet mer attraktivt og inspirerende.