Viken Skog kommuniserer med digital signage

Ilir Sabriu
Ilir Sabriu | 4 minutter å lese

Viken Skog har satt en nye standarden med informasjon til ansatte internt med digital signage via sine informasjonsskjermer. Dette er virkelig en suksesshistorie.

Har skjermer i alle etasjer og på alle lokalkontor
Ærverdige Viken Skog benytter skjermer i alle etasjene i det unike hovedkontoret på Hvervenmoen i Hønefoss. I tillegg har de digitale signage med DatabeatOMNI på alle lokal-kontorene.

I det fire etasjers store hovedkontoret, henger det en skjerm i resepsjonen. I kantina pryder en 75 tommer stor skjerm den ene veggen og i hver etasje i det unike bygget blir du møtt av skjermer.

Vi har valgt å kommunisere via skjermer som et tillegg til andre informasjonskanaler. Årsaken er at vi hadde tro på skjerm som kommunikasjonsmiddel.

Det har vist seg å være rett
"
Flere ansatte melder tilbake at de setter pris på informasjonen de får via skjermer og at flere oppfatter budskapet enn hvis i bare sender mail, sier Helene Nygaardsvik Ruud." Hun er leder for marked og arrangementer i Viken Skog og er den som produserer og publiserer innhold til skjermene.

DatabeatOMNI  gjør det enkelt for deg å kommunisere med dine kunder. Klikk her for å se funksjoner og widgets.

Levert via partner
Det er Office Center på Hønefoss – en av Databeats partnere – som har levert tjenesten til Viken Skog.

"Vi er svært godt fornøyde med programvaren. Den er enkel å bruke samtidig som det er utrolig mange avanserte muligheter. Nå – som jeg har brukt systemet i et halvt år – er jeg klar til å ta i bruk større deler av programvaren enn det jeg har gjort hittil, sier Nygaardsvik Ruud."

Innhold er viktig
Hun er spesielt opptatt av innholdet, og mener skjermer uten gjennomtenkt og godt innhold har liten verdi.

"Vi bruker skjermene primært til å informere ansatte. Vi legger ut sosiale aktiviteter, hilsninger for eksempel fra daglig leder, informasjon om turer både før og etter reisen og salgstall for hvert enkelt distrikt, forteller hun." Blant annet benyttet hun skjermene aktivt i forbindelse med førjuls-turen selskapet hadde i november 2017. Da informerte hun om turen samt viste nedtelling til avreisedato. Etter at de kom hjem, publiserte hun hilsen fra daglig leder.

Skaper nærhet mellom kontorene
Hun mener skjermene bidrar til at avstanden mellom kontorene føles mindre. Vi vil signalisere stolthet og inspirere gjennom all vår kommunikasjon – også den vi har på skjermer. Vi bruker skjermene til å løfte frem enkeltmedarbeidere som gjør det bra. Det er flott å ha denne ekstra muligheten for å kommunisere digitalt. 

Viken_skog-1


Link til hjemmeside
Nygaardsvik Ruud viser også ulikt innhold på de ulike skjermene. Noen budskap går til alle skjermer, mens andre skreddersys hver enkelt lokasjon – eller lokalkontor. Viken Skog har også linket skjermene til en egen url som viser de tre siste nyhetsartiklene som publiseres på hjemmesiden. Url-en er lagt inn i DatabeatOMNI og oppdateres automatisk.

"Vi har bygget en struktur i forhold til kommunikasjon på skjerm. Tidligere sendte vi all interninformasjon på mail og la ut på vårt intranett. Ikke alle åpner mailene og intranettet fremstår relativt «tørt». Når vi benytter skjerm i tillegg, opplever vi at flere oppfatter budskapet fra hovedkontoret. Det forsterker det vi ønsker å kommunisere, sier Nygaardsvik Ruud."

Bruker powerpoint
Hun bruker primært Power Point plugin for å produsere og publisere innholdet på skjermene. I tillegg logger hun seg inn i publiseringsløsningen til DatabeatOMNI for å overvåke hver enkelt skjerm, samt se hvilket innhold som vises på de ulike skjermene.

Det er lettvint å bruke Power Point. Det er et verktøy jeg var vant å jobbe i også før vi fikk skjermer. Jeg trenger i utgangspunktet ikke logge inn i DatabeatOMNI, siden jeg har PowerPoint, men gjør det likevel. Der har jeg muligheten til å følge hvilke skjermer som er operative samt se hvilket innhold som spilles på hver enkelt skjerm. Det er nyttig.

Last ned GRATIS PowerPoint maler.

"Vi snuste på andre aktører før vi valgte DatabeatOMNI. Vi valgte denne løsningen fordi den gir større frihet og er enkel å bruke, samtidig som den gir uante muligheter og har avanserte løsninger. Med DatabeatOMNI kan vi lage mer levende innhold. Vi kan bruke widgets som været, ha nedtelling til viktige datoer, vise fantastiske videoer og animasjoner – ja, det er vel knapt noen begrensninger, sier Nygaardsvik Ruud."

Viken-Skog


Lokalkontorene får opplæring
Hittil har hun produsert og publisert alt innhold til alle lokalkontorene. I løpet av 2018 skal hun se på muligheten for at lokalkontorene også skal produsere og publisere lokalt innhold selv. Viken Skog har lokalkontor i Askim, Dokka, Kongsberg, Nannestad og Revetal i Vestfold. Siden DatabeatOMNI gir oss den muligheten, vil vi benytte den. Jeg ser store fordeler med at lokalkontorene har ansvaret for å vise lokalt innhold. De vil abonnere på innhold produsert fra hovedkontoret samt legge inn noe eget-produsert. Jeg tror det fører til at de får større eierskap til informasjonen de viser.

Se her hvordan vi gjør kommunikasjon gjennom skjerm enklere og mer kostnadseffektivt

Egen skjerm i kantina
I kantina har Viken Skog installert en 75 tommer stor skjerm som pryder den ene veggen. Mange av bedriftens gjester er innom kantina. Det er derfor viktig at informasjonen på denne skjermen i stor grad tilpasses offentligheten.

"Vi bruker skjermene også kommersielt, for eksempel ved å kommunisere at vår nye satsning «Viken Skogeierskolen». Et kurs for nye skogeiere i hva som kreves og hvilke muligheter det er å være skogeier. Hvert år er det cirka 700 nye skogeiere i Viken Skogs geografi. De har behov for å vite hva som skal til for å drifte skogen sin på en bærekraftig måte. Tidligere har vi utelukkende benyttet trykte annonser i Nationen og lokalpresse. Nå bruker vi mye av det samme innholdet på skjermene. Det gir effekt, sier Nygaardsvik Ruud."

Viktig at de henger på rett plass
I tillegg til skjermen i kantina, henger det skjermer ved utgangen av trappene og heisene i hver enkelt etasje på hovedkontoret. Plasseringene har selskapet jobbet aktivt med.

Vi ville finne gode plasseringer for skjermene. Det er viktig at de henger der våre ansatte ser dem, samtidig vil vi at det er naturlig at de henger der de gjør. Vi har et signaturbygg vi er svært stolte av og det er viktig at skjermene glir så godt som mulig inn i miljøet.

New call-to-action