Her er dine GRATIS PowerPoint maler
for digital signage 
 


De er enkle å ta i bruk og redigere.
Disse malene passer utmerket til Digital Signage.

 

Black-Friday-maler
B L A C K  F R I D A Y
Mange maler du enkelt redigerer.
PowerPoint templates summer
S O M M E R
Mange sommer slides.
PowerPoint_v12
G O D - P Å S K E 
Malene er enkle å rediger og endre. 
Valentins_digital_signage
V A L E N T I N E S 
Mange maler som er enkle å bruke. 
PowerPoint_v8
J U L E M A L E R 
Mange julemaler som er enkle å redigere til din egen julehilsen. 
PowerPoint_v1
M I N I M A L I S T I S K 
En mal som er enkel å redigere. Passer fint til produkter til for eksempel butikk. Bytt bilder, tekst og farger. 
PowerPoint_v2
P R O D U K T 
Passe fint til detaljhandel. Enkel å endre og sette inn egne produkter, samt endre på farger og andre elementer.
PowerPoint_v3
S K O L E 
Ideell for skole eller firma prosjekter - enkel å endre med bilder, farger og tekst. 
PowerPoint_v4
R E S T A U R A N T
Passer fint til kafeer, restauranter eller kantiner. Enkel kritt-tavle mal - endre tekst og sett inn egne bilder. 
PowerPoint_v5
C O R P O R A T E - G R Å
Klar til bruk og passer fint til intern bruk eller firma presentasjoner. Lett å endre bilder og tekst. 
PowerPoint_v6-1
C O R P O R A T E - O R A N G E
For intern bruk eller som presentasjon for firmaer. Enkel å bruke og endre. 
PowerPoint_v7
M A T - M E N Y
Meny mal til restauranter, kantiner og kafeer - lett å bruke og endre med farger, tekst og bilder.