Databeat FAQs

Finn svar på de ofte stilte spørsmålene om Databeats produkter.

Ofte stilte spørsmål

 Dette er siden for ofte stilte spørsmål. Vi håper du finner den hjelpen du trenger, om ikke så kan du sende oss en melding så vil vi ta kontakt med deg, eller du kan gå videre inn til vårt hjelpesenter for å finne mer informasjon som hjelpevideoer osv.

Når du er inne i grensesnittet velger du fanen «Media» i venstre vindu. For å legge til en ny kanal, kan du trykke på plusstegnet. Følgende innstillinger kan settes på en kanal:

Merk at hvis du bruker Simplified View, så må du velge Media -> Channels -> Plusstegn

Navn på kanal: Gi et navn på din kanal. Dette er navnet som vil vises i oversikten under «Media».

Beskrivelse av kanal (Valgfritt): En beskrivelse av din kanal

Kanaltype: Velg om din kanal skal brukes for media eller radio.

Orientering: Sett ønsket retning (Landskap eller Portrett)

Touchfunksjon (Valgfritt): For skjermer som støtter touch.

Ønsket oppløsning: Sett mål på oppløsning som er tilpasset din skjerm. Ved standard er denne tilpasset skjermer med 1920x1080 (Full HD). Filer som ikke oppfyller satt mål om oppløsning vil frembringe en varsling ved publisering.

Mal (Valgfritt): For kanaler som skal være tilgjengelig som maler og bakgrunner til Doorsign.

Passordbeskyttelse (Valgfritt): Sett et passord for tilgang til kanal

Innholdsgruppe (Valgfritt): Definer en gruppe for ditt innhold

Logo (Valgfritt): Legg ved et bilde eller grafikk for å gi din kanal et gjennomført utseende i kanaloversikten. Dette kan bidra til å hjelpe deg å identifisere din kanal.

Når alle innstillinger er satt, trykker du på «Lagre» for å opprette kanalen. Din kanal vil nå være i oversikten under «Media» på venstre side i grensesnittet.

For å kunne publisere innhold må du ha en kanal. Alle kundekort får automatisk tildelt en kanal ved registrering, men du kan opprette flere dersom ønskelig. Merk at grensesnittet for publisering av innhold vil variere avhengig av din type lisens, men logikken er den samme.

Velg fil/nettside -> Planlegg spilletid -> Publiser

Først må du velge den kanalen du ønsker å publisere innhold til fra kanaloversikten og trykk på «Publish». Velg om du ønsker å publisere en nettside eller en fil fra filutforsker på din PC.

· Ved publisering av nettside: Kopier og lim inn URL-adressen.

· Ved publisering av lokal fil: Lokaliser ønsket fil fra filutforsker og trykk «Åpne»

(Ved forenklet grensesnitt må du trykke på «Planlegg» etter du har valgt filer)

Følgende innstillinger kan settes på en fil eller nettside:

Tittel: Sett ønsket tittel på din mediafil.

Beskrivelse (Valgfritt): En beskrivelse av din mediafil.

Varighet: Sett ønsket varighet på en fil. Kun tilgjengelig for nettside og bilde. Varighet på video vil være filens varighet.

Fra dato: Den datoen filen skal være aktiv fra. Merk at dato satt er fra-og-med.

Til dato: Den datoen filen skal være aktiv til. Utløpsdato vil automatisk bli satt ett år fra publiseringsdato ved standard. Hvis filen alltid skal være aktiv kan markeringen for «Til dato» fjernes. Merk at dato satt er til-og-med.

Produkt ID (Valgfritt): Visning av priser fra en database. Krever integrasjon.

Link til (Valgfritt): Visning av priser fra en database. Krever integrasjon.

Volum: Velg om din mediafil skal ha lyd aktivert eller deaktivert. Kun tilgjengelig for videofiler.

Spilleliste: Fjern markering for spilleliste hvis du ønsker å begrense avspillingstid basert på ukedager og tidspunkt på dagen eller sette 24/7. Du kan også begrense avspilling basert på temperatur og værforhold.

Når alle innstillinger er satt, trykker du på «Publiser» for å publisere filen eller nettsiden. La filen lastes opp til vår server før du går videre. Ikonet i kolonnen for «Status» vil gi en indikasjon om filen er fullstendig lastet opp til server.

Årsaken til at ditt innhold ikke spiller av på skjermen kan komme av ulike årsaker, men under følger en liste over relaterte årsaker.

Et nyttig tips: Se hva feilmeldingen på skjermen viser, hvilket vil gi deg en indikasjon på hvor feilen ligger.

· Verifiser at skjerm eller ekstern mediaspiller er tilkoblet nettverk. Dette er ofte roten til de fleste problemer tilknyttet visning av innhold. Hvis enheten ikke er tilkoblet nettverk, vil den heller ikke ha kontakt med DatabeatOMNI og de filene som ligger i kanalen. Hvis du har publisert nytt innhold, men skjermen kun viser det gamle innholdet, kan dette være en indikasjon på at enheten har mistet sin nettverkstilkobling.

· Verifiser at det ligger aktivt innhold i kanalen som er tildelt på enheten.

· Verifiser at filtype og oppløsning på fil er tilpasset enheten det skal vises på.

o Se mer om våre anbefalinger og enhetenes begrensninger på support.databeat.net -> Anbefalt filformat på bilder og video.

· Verifiser innstillinger tilknyttet publiseringsdato, utløpsdato og tidsbegrensninger. Det kan også være verdt å sjekke klokkeslettet som er satt på skjermen.

· Verifiser hvilken kilde skjermen viser. Ved ekstern mediaspiller skal denne som oftest stå på HDMI. Ved innebygget mediaspiller kan OMNIplay aktiveres med HOME à URL Launcher

o I enkelte tilfeller står det Databeat SSP etter du har trykket HOME

· Feil eller slettet lisensnøkkel.

For å kunne opprette nye brukere, må brukeren din sin rolle være en Super-user.

Hvis du er en Super-user, vil du kunne se fanen «Brukere» på venstre side i grensesnittet, ved siden av Media og Lokasjon. Trykk på plusstegnet for å opprette en ny bruker. Fyll ut etterspurt informasjon og bestem hvilken rolle den nye brukeren skal ha på ditt kundekort:

Epost: Epostadressen til brukeren.

Passord: Passord til brukeren.

Navn: Navn på brukeren.

Tittel: Stillingstittel på brukeren.

Mobil: Telefonnummer.

Lisens: For bruk av Databeat ansatte.

Periode: Start og sluttdato for ny bruker.

Rolle: Bestem hvilken rolle den nye brukeren skal ha.

Bilde: Legg til et bilde for et gjennomført utseende på din liste over brukere. Dette kan bidra til å identifisere ulike brukere i oversikten over alle brukere som er registrert på et kundekort.

Tag: Opprett en ny gruppe og begrens hva en bruker kan se. En begrenset bruker kan ikke være en superuser.

Trykk på «Lagre» når all etterspurt informasjon er utfylt for å opprette en ny bruker.

En spilleliste, eller playblock, er en mappe, eller undergruppe, i en kanal.

En kanal kan ha flere mapper. Disse mappene kan brukes til å organisere innhold. Ulike mapper kan ha ulike spilleinnstillinger og skjermdesign. Man kan også bruke disse mappene til å abonnere, dele og følge innhold fra en annen kanal.

Ved standard vil en kanal med flere spillelister velge en fil fra hver spilleliste per loop. Når den har vært gjennom «Fil 1» i hver spilleliste, vil den gå videre til «Fil 2» på neste avspillingsrunde.

Man kan opprette en ny spilleliste for en kanal ved å velge kanalen. Trykk så på «Generell» fanen i grensesnittet. Nederst i høyre hjørne vil du finne et lite plusstegn. Trykk på denne for å starte prosessen med å opprette en ny spilleliste for en kanal.

Først, så velger du hvilken funksjon denne spillelisten skal ha.

1. Standard Spilleliste: Vanlig egenskaper, kan ikke deles eller følges.

2. Delt Spilleliste: En spilleliste som kan deles til andre kanaler.

3. Følg Spilleliste: En spilleliste som kan abonnere på delte spillelister.

4. Finn Spilleliste: Integrasjon med Finn.no

Når egenskapene til en spilleliste er valgt, kan vi velge følgende innstillinger:

Navn: Navn på spilleliste. Dette vises på mappen nederst i grensesnittet.

Beskrivelse: Din egen beskrivelse av spillelisten.

Filer per loop: Prioritering av filer. Hvor mange ganger skal filer i spillelisten spilles av før den går videre til neste spilleliste.

Spill tilfeldig: Tilfeldig rekkefølge på avspilling av filer.

Varighet: Foreslått varighet på fremtidige filer som blir publisert i spillelisten. Kan endres på hver enkelt fil ved publisering også.

Fra Dato/Til Dato: Foreslått publiserings -og utløpsdato for filer som blir publisert i spillelisten.

Man kan også sette mer spesifikke innstillinger om avspilling med tidspunkter på ulike dager og værforhold.

Trykk Lagre når du ønsker å opprette en ny spilleliste. Alle spillelistene til en valgt kanal vises nederst i grensesnittet.

For å kunne følge en spilleliste fra en annen kanal, forutsetter dette at den spillelisten har egenskaper for «Delt Spilleliste».

Først må vi se til at den spillelisten vi ønsker å abonnere og følge er delt.

1. Velg kanal à Generelt

2. Trykk på spillelisten nederst i grensesnittet

3. Sørg for at egenskapene til spillelisten er Delt. Dette kan du bekrefte ved hvilket av de fire ikonene som lyser gult. Ikonet for Delt Spilleliste er et radiotårn.

4. Når spillelisten har riktig egenskaper, må vi opprette en ny spilleliste.

5. Velg kanal à Generelt à Trykk plusstegnet nederst til høyre i grensesnittet

6. Her velger vi «Følg» egenskapen til spillelisten. Ikonet for dette er en lenke. Velg så hvilken av de delte spillelistene du ønsker å følge på høyre side i grensesnittet. Spillelisten vil nå adoptere alle innstillinger og filer som ligger i delte spilleliste.

Alle filer som blir publisert i den delte spillelisten, vil også bli publisert i spillelisten som følger. Vi definerer ofte den delte spillelisten som «Master».

Vi har flere steder hvor du kan finne relevant informasjon for å komme i gang med din bruk av DatabeatOMNI.

På vårt hjelpesenter,https://support.databeat.net/så har vi en rekke ulike artikler, både på engelsk og norsk, som beskriver alt fra hvordan du kan installere PowerPoint Publisher Plugin til hvordan du kan konfigurere en OMNIplay3.

Du kan bruke søkefeltet øverst på nettsiden hjelpesenter, for å finne relevante artikler til det du lurer på eller velge en bestemt kategori.

Vi har også Databeat Academy https://www.databeat.net/no/academy videoer hvor vi tar for oss ulike områder innenfor Databeat.

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du sende oss en mail på support@databeat.net

Hvis det ikke er snakk om innhold for spesielle skjermløsninger med videovegg eller «stretch-skjermer», så er det ganske enkle regler å forholde seg til for publisering av innhold på skjerm.

Bilde: Filformat: .PNG eller .JPEG Oppløsning: 1920x1080 Aspekt ratio: 16:9

Video: Filformat: .MP4 – H264 Codec Oppløsning: 1920x1080 Aspekt ratio: 16:9 Optimal oppløsning avhenger av skjermen som bilder skal bli vist på. Typisk er Full HD en passende oppløsning. Full HD betyr en oppløsning på 1920 x 1080 billedpunkter. Enkelte skjermer støtter også UHD, som tilsvarer 3840 x 2160.

Hvis skjermen og kanalen din er i portrett, så er det bare å snu om på oppløsningen og aspekt ratio. FHD for bilde og video i portrett vil da være 1080 x 1920.

Det blir fort litt teknisk når man snakker om filformater, men hvis du er litt nysgjerrig kan du lese en rask intro til filformater og relevant begreper. En veldig viktig regel er at innholdet ditt må være i riktig retning. De forskjellige retningene påvirker seeren ulikt og et valg man helst tar før skjermen er hengt på veggen. Det er ofte lettere å lage innhold i «Landskap» på grunn av eksisterende videoformater og at de fleste er vant til å jobbe med en skjerm i Landskapsvisning. «Portrett» bærer ofte preg av reklame og salg.

· Landskap (horisontal) er som TVen hjemme.

· Portrett (vertikal) minner mer om en plakat eller portrett på veggen.

Alle bilder og videoer har forskjellige egenskaper. Ord, som filformat, oppløsning og aspekt ratio, blir man fort kjent som bruker av DatabeatOMNI.

Landskap:

1920 piksler og 16 deler i bredden x 1080 piksler og 9 deler i høyden.

Optimal oppløsning avhenger av skjermen som innholdet ditt skal vises på. Typisk er «Full HD» en passende oppløsning for det meste. Full HD beskriver antall piksler på skjermen og tilsvarer oppløsningen 1920 x 1080 (H x B).

Mange nyere skjermer har enda høyere oppløsning og en vanlig standard er «UHD» som gir 3840 x 2160 i oppløsning. Mange kaller dette «4K», men det er så godt som det samme for vår del. (egentlig 4096 x 2160) Aspekt ratio er viktig å forholde seg til, nemlig formatet sitt forhold mellom bredde og høyde.

Vanlig skjerm i «Landskap» er 16:9 og «Portett» er 9:16.

Det lønner seg at innholdet passer med skjermen sin aspekt ratio og format, ellers vil innholdet se ut som noen har «strukket ut» filen over skjermen. Du kjenner kanskje igjen Instagram sitt 4:3 format, som er det samme formatet som projektorer og gamle TVer pleide å ha – før Widescreen 16:9.

Databeat PowerPoint Publisher er et tilleggsprogram som kan installeres på din PC, som tillater at du kan bruker PowerPoint til å designe og publisere innhold til skjerm fra et og samme program. Med tilleggsprogrammet installert, trenger du ikke å bruke DatabeatOMNI nettløsning for å publisere innhold.

Hvorfor bruke DatabeatOMNI PowerPoint Publisher?

Databeat PowerPoint Plugin har som hovedoppgave å gjøre det veldig enkelt for deg å lage innhold og sende det (publisere) det rett til skjermene du vil vise det på. PowerPoint Publisher hjelper deg blant annet å sette riktig format og oppløsning på en enkel måte, slik at innholdet ser bra ut på skjerm.

I tillegg slipper du å logge inn og ut av flere systemer, fordi du kan publisere og velge i PowerPoint hvor og når innholdet skal vises. Mer spesifikt betyr det at du kan velge hvilke datoer og hvilke tider på døgnet ditt innhold skal vises, samt hvilke kanaler/spillelister/skjermer det skal vises på.

Er du en redaktør, innholdsansvarlig eller bare ønsker en enkel brukeropplevelse er PowerPoint Publisher perfekt for deg. DatabeatOMNI PowerPoint Publisher er ment for hverdagslige oppdateringer og endringer på innhold.

Du kan lese mer om hvordan du kan installere Databeat PowerPoint Publisher på vårt hjelpesenter. Her vil du finne en detaljert brukerveiledning for installasjon. Gå til support.databeat.net og søk på PowerPoint for å finne relevant artikkel.

DatabeatOMNI er utviklet for å hjelpe deg og din bedrift fortelle deres historie. Vi har simplifisert prosessen med DatabeatOMNI, som gir deg mange muligheter til å fange oppmerksomhet med innhold på digitale skjermer.

DatabeatOMNI er en web-basert skjermpubliseringsløsning som gir brukere mulighet til å publisere og administrere innhold til en eller flere infoskjermer på en enkel måte. DatabeatOMNI ligger i nettskyen Microsoft Azure og er tilgjengelig for brukere i et brukervennlig grensesnitt via nettleser.

I DatabeatOMNI lager brukere «TV-kanaler» med innhold som skal vises på digitale flater for et publikum. Innhold er definert som informasjon, budskap og historier presentert i form av bilde, video, nettsider eller ved hjelp av widgets.

En DatabeatOMNI-bruker publiserer innhold og bestemmer samtidig når, hvor og hvordan innholdet skal vises på skjerm. Ved selve publiseringen kan brukeren enkelt bestemme at innholdet kun skal vises mellom spesifikke datoer, tider på døgnet, dager i uken eller basert på værforholdene der skjermen er.

Når innholdet er planlagt og publisert i «TV-kanalen» er det klart for å vise den på skjerm. Dette gjøres ved hjelp av applikasjonen OMNIplay.

Fortell din historie

Som ansatt, uansett rolle, er en del av din jobb å formidle budskapet til din bedrift. Dette innebærer å engasjere mennesker ved å fortelle historien til din bedrift på en måte som fanger oppmerksomhet og skaper interesse. DatabeatOMNI er utviklet for å hjelpe deg og din bedrift med akkurat dette.