<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1944316225579534&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Infoskjermer: Får du valuta for pengene dine?

Cecilie Rubach
Cecilie Rubach | 4 minutter å lese

Det å investere i digitale skjermflater er vel og bra, men hvordan kan du vite om investeringen lønner seg?

Det å måle ROI i nye forretningsvirksomheter er avgjørende for å kunne dokumentere effektivitet og gjøre smartere beslutninger for fremtiden. Men hvordan kan du måle ROI for digitale skjermflater?

Hva er Return on Investment – ROI?

For å si det enkelt fastsetter ROI hvor mye penger du får tilbake etter å ha investert i en aktivitet som skal generere inntekt. Du vil da få vite om investeringen var lønnsom, samt en indikasjon på hvor effektiv den var. Du kan kalkulere ROI på følgende måte:

  • Regn ut totalomsetningen for en gitt aktivitet.
  • Du har solgt 15 par jeans til 1200 kroner per par – som har generert en totalomsetning på 18000 kroner.
  • Legg sammen de totale kostnadene for denne aktiviteten.
  • De totale kostnadene for å produsere og selge jeansene er 8500 kroner.
  • Trekk de totale kostnadene fra totalomsetningen. Dette utgjør det opptjente overskuddet.
  • Inntekt 18000 kroner – kostnad 8500 kroner = overskudd 9500 kroner
  • Del dette overskuddet på den totale kostnaden og gang med 100 – dette gir deg din ROI uttrykt som en prosentandel.
  • 9500 kroner/8500 kroner = 1,12 kroner * 100 = 112% ROI

Nå vet du hvordan du måler ROI. Hvordan er det så mulig å måle dette for digitale skjermflater, hvor resultatet ikke nødvendigvis er et pengebeløp?

Hvordan måle ROI for digitale skjermflater

Dette er en problemstilling som markedsavdelinger møter overalt. Hvordan kan du måle ROI for en markedskampanje på en korrekt måte – holder det å se på salgstall?

I detaljhandelen, hvor digitale skjermflater vanligvis brukes som en erstatning for plakater og markedsmateriell, så kan det å måle ROI være så enkelt som å se etter en økning i salget av et spesielt produkt. Dersom de digitale skjermflatene for eksempel viser et utvalgt spesialtilbud, kan en opptelling av antallet kunder som benytter seg av dette tilbudet gi deg en indikasjon på hvor effektivt skjermene dine har virket.

Generelt sett er det imidlertid vanskelig å anslå en økonomisk verdi på mediabudskap som ikke har som formål å selge. Verdien av skjermpublisering er ofte immateriell – den kan bygge merkelojalitet og bevissthet, gi informasjon osv. Et økende antall organisasjoner velger for eksempel å bruke digitale skjermflater som løsning for sin interne kommunikasjon, noe som ikke gir en konkret økonomisk avkastning.

ROI er kanskje ikke alltid parameteret du bør fokusere på.

Skifte fra ROI til ROO?

Dersom det å tjene penger kanskje ikke er (det eneste) målet med investeringene dine på digitale skjermflater, kan det være verdt å tenke mindre på ROI og heller fokusere på å måle resultatet opp mot målsetningene du har satt (return on objectives – ROO).

Vær sikker på at du har satt noen klare, oppnåelige mål før du investerer i skjermpublisering. Ønsker du å gjøre flere oppmerksom på merkevaren din? Kanskje er målet at dine ansatte skal bli bedre informert om organisatoriske oppdateringer?

Det å måle resultatene av digitale skjermflater mot disse definerte målsetningene er mye enklere og mer nyttig enn å bare tenke på hvor stor fortjeneste du får. Det å skifte fokus fra ROI til ROO vil gi deg større forståelse for verdien av investeringene du har gjort innen skjermpublisering.

Hvordan måle ROO for digitale skjermflater?

Du har nå satt noen målsetninger og de digitale skjermflatene dine viser svært godt innhold som kan bidra til at du når dem, men hvordan kan du vite om det virker?

Spør publikumet ditt

Dette virker kanskje innlysende, men det å snakke til folk – på gaten, i butikken eller på arbeidsstedet ditt – er en super måte å få tilbakemeldinger på. I en detaljhandel kan du gjøre avslutningsundersøkelser, spørre kundene dine om de la merke til skjermvisningene og om de eventuelt kan huske informasjonen som ble vist. Opplysningene som blir hentet inn i disse undersøkelsene kan så være med i vurderingen når nytt innhold skal lages i fremtiden.

Oppfordre til handling – CTA

En utprøvd og testet metode for å måle ROO for digitale skjermflater er å inkludere interaksjonselementer (call to action, CTA) i innholdet ditt, som kun legges inn i innhold som vises på de digitale skjermene dine.

Dersom målet med dine digitale skjermflater er å øke trafikk til et spesifikt nettsted, kan du vise en unik nettside (URL) på skjermene dine. Antallet mennesker som går inn på dine websider ved hjelp av denne URL’en vil gi deg en viss indikasjon på hvor effektivt innholdet på dine digitale skjermflater virker. Du kan også oppmuntre til ytterligere handlinger ved å vise rabattkoder eller andre gratisfordeler.

A/B-testing

A/B-testing er en utmerket metode å eksperimentere med innholdet ditt på slik at du ser hva som virker mest effektivt for å oppnå dine mål. Dette innebærer å skape to typer informasjonsinnhold som er identiske bortsett fra ett spesifikt element.

Som et eksempel kan du forestille deg to typer innhold. Ett kan inkludere en CTA som sier: «Tilbudet slutter snart! Bruk kode ABC1». Det andre kan være identisk, bortsett fra at CTA sier «Tilbudet avsluttes på fredag! Bruk kode ABC2.» Den riktige programvaren for digitale skjermflater lar deg automatisk veksle mellom visningen av disse to over, la oss si, en uke. Dersom du så oppdager at rabattkoden «ABC2» blir brukt i flere tilfeller, er det trygt å anta at den andre CTA’en er mer effektiv enn den første og at denne bør brukes videre.

A/B-testing kan brukes igjen og igjen og er en effektiv måte å «pusse» på innholdet ditt og sikre at det fungerer slik at du når dine mål.

Last gjerne ned våre gratis PowerPoint maler. 

Konklusjon

Måling av ROI for digitale skjermflater er vanskelig dersom hovedformålet ikke er profitt. Det å skifte fokus fra ROI til ROO er mer egnet for å vurdere om du får valuta for pengene dine på digitale skjermflater.

New call-to-action