Hvordan få økonomisk avkastning på dine infoskjermer?

Cecilie Rubach
Cecilie Rubach | 4 minutter å lese

Det å investere i infoskjermer er vel og bra, men hvordan kan du vite om investeringen lønner seg? I denne artikkelen vil vi komme tips til hvordan du kan regne ut økonomisk avkastning på dine infoskjermer!

Det å måle økonomisk avkastning i nye forretningsvirksomheter er avgjørende for å kunne dokumentere effektivitet og gjøre smartere beslutninger for fremtiden. Men hvordan kan du måle avkastningen for dine infoskjermer?

 

Hva er Return on Investment – ROI?

For å si det enkelt fastsetter ROI hvor mye penger du får tilbake etter å ha investert i en aktivitet som skal generere inntekt. Du vil da få vite om investeringen var lønnsom, samt en indikasjon på hvor effektiv den var. Her har du et eksempel på hvordan du kan regne ut ROI;

  • Regn ut totalomsetningen for en gitt aktivitet.
  • Du har solgt 15x bukser til 1200 kroner per par – som har generert en totalomsetning på 18000 kroner.
  • Legg sammen de totale kostnadene for denne aktiviteten.
  • De totale kostnadene for å produsere og selge jeansene er 8500 kroner.
  • Trekk de totale kostnadene fra totalomsetningen. Dette utgjør det opptjente overskuddet.
  • Inntekt 18000 kroner – kostnad 8500 kroner = overskudd 9500 kroner
  • Del dette overskuddet på den totale kostnaden og gang med 100 – dette gir deg din ROI uttrykt som en prosentandel.
  • 9500 kroner/8500 kroner = 1,12 kroner * 100 = 112% ROI

Nå vet du hvordan du måler ROI. Hvordan er det så mulig å måle dette for infoskjermløsningen, hvor resultatet ikke nødvendigvis er et pengebeløp?

 

Hvordan måle ROI for infoskjermer?

Dette er en ufordring som markedsavdelinger i forskjellige bedrifter møter overalt. Hvordan kan du måle ROI for en markedskampanje på en korrekt måte – holder det å se på bare på salgstall? La oss ta en nærmere titt.

I detaljhandelen, hvor infoskjermer vanligvis brukes som en erstatning for plakater og markedsmateriell, så kan det å måle ROI være så enkelt som å se etter en økning i salget av et spesielt produkt. Dersom de infoskjermene for eksempel viser et utvalgt spesialtilbud, kan en opptelling av antallet kunder som benytter seg av dette tilbudet gi deg en indikasjon på hvor effektivt skjermene dine har virket.

Generelt sett er det imidlertid vanskelig å anslå en økonomisk verdi på mediabudskap som ikke har som formål å selge. Verdien av en infoskjermløsning er ofte immateriell – den kan bygge merkelojalitet og bevissthet, gi informasjon osv. Et økende antall bedrifter og organisasjoner velger for eksempel å bruke infoskjermer som en løsning for sin intern-kommunikasjon, noe som ikke gir en konkret økonomisk avkastning.

ROI er kanskje ikke alltid parameteret du bør fokusere på.

 

Skift fokus fra ROI til ROO?

Dersom det å tjene penger kanskje ikke er (det eneste) målet med investeringene dine på infoskjermer, kan det være verdt å tenke mindre på ROI og heller fokusere på å måle resultatet opp mot målsetningene du har satt (return on objectives – ROO).

Vær sikker på at du har satt noen klare, oppnåelige mål før du investerer i en infoskjerm løsning. Ønsker du å gjøre flere oppmerksom på merkevaren din? Kanskje er målet at dine ansatte skal bli bedre informert om organisatoriske oppdateringer?

Det å måle resultatene av infoskjermer mot disse definerte målsetningene er mye enklere og mer nyttig enn å bare tenke på hvor stor fortjeneste du får. Det å skifte fokus fra ROI til ROO vil gi deg større forståelse for verdien av investeringene du har gjort for en infoskjermløsning.

 

Hvordan måle ROO for infoskjermer?

Du har nå satt noen målsetninger og dine infoskjermene viser godt innhold med riktig budskap som kan bidra til at du når dem, men hvordan kan du vite om det virker eller ikke?

Spør ditt publikum

Dette virker kanskje innlysende, men det å snakke til folk – på gaten, i butikken eller på arbeidsstedet ditt – er en super måte å få tilbakemeldinger på. I en detaljhandel kan du gjøre avslutningsundersøkelser, spørre kundene dine om de la merke til skjermvisningene og om de eventuelt kan huske informasjonen som ble vist.

Opplysningene som blir hentet inn i disse undersøkelsene kan så være med i vurderingen når nytt innhold skal lages i fremtiden.

Oppfordre til handling – CTA

En utprøvd og testet taktikk for å måle ROO for infoskjermer er å inkludere interaksjonselementer (Call to Action, CTA) i innholdet ditt, som kun legges inn i innhold som vises på dine infoskjermer.

Dersom målet med dine infoskjermer er å øke trafikk til et spesifikt nettsted, kan du vise en unik nettside (URL) på skjermene dine. Antallet mennesker som går inn på din nettside ved hjelp av denne spesifikke URL’en vil gi deg en viss indikasjon på hvor effektivt innholdet på dine infoskjermer er og bidrar til å må målet. Du kan også oppmuntre til ytterligere handlinger ved å vise rabattkoder eller andre gratisfordeler, som kundemedlemsklubb, kommende kampanjer osv.

A/B-testing

A/B-testing er en utmerket taktikk å eksperimentere med innholdet ditt slikt at du ser hva som virker mest effektivt for å oppnå dine mål. Dette innebærer å skape to typer informasjonsinnhold som er identiske bortsett fra ett spesifikt element.

Som et eksempel kan du forestille deg to typer innhold. Ett kan inkludere en CTA som sier: «Tilbudet slutter snart! Bruk kode ABC1». Det andre kan være identisk, bortsett fra at CTA sier «Tilbudet avsluttes på fredag! Bruk kode ABC2.»

Den riktige infoskjermløsningen lar deg automatisk veksle mellom visningen av disse to over, la oss si, en uke. Dersom du så oppdager at rabattkoden «ABC2» blir brukt i flere tilfeller, er det trygt å anta at den andre CTA’en er mer effektiv enn den første og at denne bør brukes videre.

A/B-testing kan brukes igjen og igjen og er en effektiv måte å «pusse» på innholdet ditt og sikre at det fungerer slik at du når dine mål.

 

Konklusjon

Måling av ROI for en infoskjermløsning er vanskelig dersom hovedformålet ikke er profitt. Det å skifte fokus fra ROI til ROO er mer egnet for å vurdere om du får økonomisk avkastning på din infoskjermløsning.

Prøv DatabeatOMNI gratis idag