Databeat FAQs

Finn svar på de ofte stilte spørsmålene om Databeats produkter.

Ofte stilte spørsmål

 Dette er siden for ofte stilte spørsmål. Vi håper du finner den hjelpen du trenger, om ikke så kan du sende oss en melding så vil vi ta kontakt med deg, eller du kan gå videre inn til vårt hjelpesenter for å finne mer informasjon som hjelpevideoer osv.

En løsning som gjør det mulig å publisere innhold (video, bilder, internettsider) fra en programvare til en eller flere skjermer på en annen lokasjon via internett. Det kan for eksempel være informasjon til ansatte, reklame til kunder i en butikk, restaurant, eller en digital informasjonstavle som viser rutetider, vær og nyheter.  

Digital skilting, infoskjerm, reklameskjerm er andre begrep på det samme. 

 

Se kampanje

FAQ-1

 

Se kampanje

Det finnes ulike systemer og løsninger for DigitalSignage, men i store trekk er de fleste bygget opp av tre ulike funksjoner som fungerer sammen ved hjelp av internett: 

Publisering og administrasjon. Et brukergrensesnitt for å administere innhold og system. Her kan man publisere mediafiler (video, bilder,grafikk og websider) og planlegge hvor, når og hvordan disse skal vises. Man kan lage ulike layouts for visningene og man definerer hvor de ulike skjermene skal være dersom man skal ha flere skjermer og på ulike steder. Administrasjon inkluderer også muligheten til å legge inn og administrere brukere og en god løsning viser oppdatert status på de ulike skjermene slik at man raskt kan rette opp eventuelle feil. 

Plattform Består av en eller flere servere, lokalt eller i skyen. Denne består av databaser, programvare tjenester, datalagring og distribusjonstjenester. Plattformen ligger bak publiserings og administrasjons-grensesnittet og sørger for at systemet funger. Platformen er knyttet til en eller flere mediaspillerne og sørger for at mediafilene distribueres, instruksjoner sendes ut og status kommer tilbake.  

Mediaspillere. Gjerne kalt «playere». Dette er en liten datamaskinkoblet til platformen som sørger for at innholdet spilles av riktig på skjermen. Mediaspilleren kan være en PC eller en annen  datamaskin som kan kobles til en hvilken som helst skjerm for eksempel med en HDMI kabel. Mediaspilleren kan også være intern i skjermen. Med en intern spiller trenger man ikke ekstern datamaskin eller HDMI kabel. Det er oftest mer praktisk  fordi det er lettere å sette opp og montere og rimeligere å kjøpe inn Det krever imidlertid en som har en innebygget «player». Slike skjermer leveres av de fleste leverandørene som Samsung, LG, Philips og Sony. Intern spiller krever også at leverandøren har programvare som støtter den valgte leverandøren. For eksempel har ikke Sony den samme type intern spiller som Samsung.  

Generelt anbefaler vi intern spiller fordi det er enklere og rimeligere å komme i gang. Det krever kun en skjerm (med intern spiller) som kobles til internett og strøm. I noen tilfelle anbefaler vi allikevel ekstern spiller: 

Kunde har allerede skjerm(er) Dersom kunden allerede har en eller flere skjermer som kan benyttes er det unødvendig kostbart å kjøpe en ny skjerm med intern spiller. Da anbefaler vi i stedet en ekstern spiller, for eksempel en Databeat OMNIplay3, som er en rimelig Android PC som kobles til kundens skjerm med HDMI kabel.  

Spesielle tilfelle/avansert bruk. Spesielle løsninger, for eksempel LED-vegger eller videovegger (flere skjermer som til sammen skal levere et stort bilde) må leveres med en ekstern spiller, gjerne en PC som har flere skjerm utganger. Andre tilfelle kan være at man ønsker å vise innhold fra et program som kun er tilgjengelig på en Windows PC.  

 

Det finnes ulike løsninger, noen er basert på minnepenn og lokal bruk av skjerm og krever en del manuelt arbeid, men som hovedregel benyttes internett for kommunikasjon mellom de ulike komponentene i en  

Digital Signage løsning. Noen bedrifter setter opp egne løsninger som kun fungerer på eget nettverk, for eksempel i de tilfelle man inkke ønsker at innholdet skal «ut av huset». Det krever da at alle komponetene, inkludert server(e) er i det samme nettverket. 

Nytteverdien er avhengig av bruksområdet.  Generelt kan man si at en skjerm synes bedre enn en plakat både fordi den lyser opp og fordi bevegelser (video) skaper oppmerksomhet. Det er og mer praktisk fordi man kan bytte innhold via nettet og det er vesentlig enklere å padministrere hva som skal vises når og hvor ved å lage en automatisk sendeplan

For butikker og restauranter er det vesentlig at man oftere kan bytte innholdet uten de samme kostnadene og tidsforsinkelsene. Man kan lage sendeplaner som gjør at innhold styres på dato (relatert til kampanjer), ulike dager og tidspunkt på dagen. Kundene er for eksempel gjerne ikke de samme tirsdag formiddag som lørdag ettermiddag og det er fornuftig å tilpasse budskapet til de som er i butikken til ulike tider.  

Minikampanjer kan også være en rimelig og god investering dersom man for eksempel har for mye varer av en type på lager som man ønsker å selge ut, eller den klassiske «selge is når det er varmt og paraplyer når det er vått». Et godt system vil kjenne til det lokale været og kan tilpasse innholdet deretter. 

  • test
  • test
  • test

image-png-Dec-02-2021-02-04-52-35-PM

 

Se kampanje

Her kan vi kun svare for oss selv. Vi mener kunder skal kunne prøve en løsning i ro og mak uten å måtte kjøpe utstyr, slik at man først betaler når man mener man har et godt nok grunnlag for å