Krisehåndteringstaktikker i 2021

Ilir Sabriu
Ilir Sabriu | 3 minutter å lese

Krisehåndtering i møte med COVID-19 har påført store endringer og har kastet et sterkt lys på behovet for sanntidsinformasjon. Når pandemien brøt ut, la bedrifter, offentlige institusjoner, sykehus og skoler fort merke til hvor god kontroll de hadde ved uventede endringer.

Spørsmålet er hva som gjøres for at din arbeidsplass ikke havner på tap siden. I denne artikkelen deler vi med deg en seks-trinns plan med krisehåndteringstaktikker for hvordan din organisasjon kan håndtere en krise.

 

1. Internkommunikasjon

Ha et kriseteam klar til å kunne kommunisere internt med ansatte. Teamet burde ha et mandat fra ledelsen til å utføre nødvendige prosesser slik at de kan ta for seg ulike utfordringer som har oppstått. Teamet må forstå hva som har skjedd og prioritere tiltak ut ifra effekten krisen har på ansatte, kunder og selve organisasjonen. I krisesituasjoner kan det fort bli mye usikkerhet. Det er viktig å være tydelig, konkret og tidlig ute med informasjon til både interne og eksterne interessenter.

Blogg_krisehåndtering-1

2. Sikkerhet kommer først

Teamet burde bevisstgjøre situasjonen, sette prioriteringer og kartlegge alle mulige risikoer i henhold til forretningsdrift. Kjernen ligger hovedsakelig i å kunne beregne disse risikoene og oppgavefordelinger. Deretter er det kritisk å handle raskt for å adressere dem i organisasjonen. Jo raskere gode retningslinjer kommer frem, jo færre endringer vil være nødvendig i organisasjonen. Dette vil hjelpe til et bedre utfall.

 

3. Vær ærlig

Samhandling, ærlighet og medfølelse forventes under en krise. Når man vet hva som har skjedd og handler deretter, kan ansatte og kunder handle på en korrekt måte. Jo lenger tid det tar før informasjon nås ut, jo større konsekvenser kan det bli for organisasjonen. Dette viser til hvor viktig det er å opprettholde tilliten og unngå feilinformasjon og spekulasjoner.

Kriser er livets fakta og nødsituasjoner kan oppstå og handlinger må utføres. Det er viktig å være beredt og kunne håndtere slike situasjoner slik at informasjon spres kjapt og effektivt. Et godt tips er å nå ut til ansatte og kunder på interne og offentlige kommunikasjonsplattformer til de ulike leddene.

Blogg_strategi_mål

 

4. Sett klare mål og milepæler

Under kriser skjer det mye og med det må objektiver og mål fastlås. Måten kriseteamet kommuniserer på kan også være avgjørende. Å kunne opprettholde en positiv holdning og tankegang slik at ansatte, kollegaer og organisasjonen kan føle seg beskyttet fra hendelser, er en viktig taktikk. Alle kan forstå at en krise kan oppstå, men ikke alle kan gå veien alene uten støtte, ærlighet og positivitet.

Blogg_strategi

5. Tilbakemeldinger og refleksjon

Utnytt informasjonen og faktaene fra krisen for å så kunne utfordre protokoller og kommunikasjonsstrategier. Det er viktig at hvert ledd i hierarkiet lærer fra hendelsen for å så kunne gå inn i en ny krise med et kaldt hode og med mindre press. Vi ser derfor fort at en trygg vei ut av en krise reflekteres på ledelsesevner til konsernledelsen og kriseteamet.

 

6. Utstyr som kan hjelpe deg

Det finnes ulike elektroniske utstyr og plattformer som kan hjelpe deg og din organisasjon under en krise. En av de mest viktigste utstyrene er å ha et pålitelig intranett slik at nødvendige meldinger kan bli sendt ut til ansatte. Intranettet kan spille en viktig rolle for å kommunisere effektivt videre nødvendige oppgaver og informasjon i organisasjonen.

Ved hjelp av infoskjermer kan man på forhånd lage innhold i henhold til nødssituasjoner. Man har mulighet til å guide ansatte ved å fortelle dem hvor de skal gå eller hva de skal gjøre. Innhold kan også endres umiddelbart og kan informere på sekunder. For en organisasjon som har flere lokasjoner, kan en melding fort publiserer og visualiseres på alle stedene. Til tross for at de er flere mil fra hverandre, får alle samme meldingen på skjermene sine.

 

Konklusjon

Krisehåndtering er ikke et lett tema og det finnes mange forskjellige strategier man kan bruke. Men for å unngå å havne i det varme settet er det viktig å være tilgjengelig for råd til enhver situasjon. Risikostyring er en kontinuerlig forbedringsprosess. Å ha en intern håndbok med en risikostyringsmodell er en av de mest hensiktsmessige tiltakene bedrifter, selskaper og organisasjoner kan ta for seg i 2021.

New call-to-action