9 KPI'er alle i bedriften burde følge med på

Ilir Sabriu
Ilir Sabriu | 3 minutter å lese

Du har sikkert hørt om begrepet KPI i en eller annen sammenheng. Noen hater de og andre er besatte av dem, men for de fleste bedrifter er de viktige styringsmekanismer for hvor du er og hvor du vil med din bedrift. I denne artikkelen vil vi snakke om 9 nøkkeltall din bedrift burde følge med på.

KPI er en forkortelse for «Key performance indicator», og oppstod på 90-tallet som en måle-enhet på hvor effektiv en virksomhet, avdelinger eller medarbeidere jobber opp mot fastsatte mål eller objektiver.

Den overordnede hensikten med slike nøkkeltall er selvsagt større vekst og profitt på bunnlinjen, men gir også andre fordeler som at:

  • Hjelpe alle ansatte forstå bedriftens overordnet strategi og visjon.
  • Identifisere problemer eller løsninger på utfordringer gjennom kontinuerlig sporing av ulike måltall.
  • Dele hovedmål eller nøkkeltall ned i avdelingens eller medarbeiderens KPI som brukes til bonuser eller som grunnlag i medarbeidersamtaler.

 

Hvilke KPI er viktigst for din bedrift?

Først og fremst er det viktig å ikke velge for mange nøkkeltall, ellers kan det medføre at ansatte mister fokus og kontroll på det du har definert som de viktigste indikatorene for at avdelinger eller virksomheten skal lykkes. KPIer er også avhengig av om du er en nystartet eller etablert bedrift.

For en nyetablert bedrift vil f.eks. fokus på antall nye kunder og likviditet være 2 av de viktigste nøkkeltallene, mens en etablert bedrift vil kanskje ha større fokus på churn, retention og vekst på eksisterende kunder.

 

Hvordan kommunisere og visualisere nøkkeltall?

Med en datavisualiseringsverktøy, som f.eks. Power BI, i kombinasjon med en digital signage-løsning kan du visualisere KPIer på ulike plattformer. Power BI gjør at en kan visualisere sine KPI på ulike plattformer enten det er på kontoret, lageret, på skjermspareren på hjemmekontoret eller på videomøter.

Om du ikke har datavisualiseringsverktøy funker også PowerPoint eller Excel, men da blir det mer statisk og manuell oppdatering og risikoen for menneskelige feil blir større hvilket fører til usikker datakvalitet.

lpheader6

Her er noen vanlige KPI som du kan visualisere

Salg: Inntekt innenfor en periode sammenlignes med annen periode

Salg: «Retention»-tall på kunder eller «Recurring Revenue» per måned eller år

Produkt: Salg i volum og type eller marginal per produkt

Finans: Lønnsomhet eller marginal per produkt/enhet/bedrift

Finans: Kostnader, Kontantstrøm, betalingstype, profitt og andre tall fra ditt regnskapssystem eller betalingssystem som kan kobles mot f.eks. Power BI

Markedsføring: Antall besøkere, antall leads, MQLs, SQLs, CPA (Cost per Acquisition) eller LTV (Life Time Value). Vi skal ikke forsøke å nevne alle varianter av «Cost per» KPIer, men la oss si at det er mange der ute. Power BI kan kobles mot både Google Analytics, Zoho og HubSpot og gi deg oppdaterte tall et og samme sted.

Customer Success: Kundetilfredshet/NPS (Net Promoter Score). Her kan også HubSpot eller Zendesk kobles med data mot Power BI som gir deg oppdaterte tall.

Produksjon: Logistikk av varer ut og inn eller produksjon av alt fra liter olje til kg fisk.

HR: HR-relaterte mål som antall dager uten arbeidsulykker eller prosentvist sykefravær som er et viktig mål for mange innen offentlig sektor.

 

Hva er din bedrift sine viktigste nøkkeltall?

Hva som er din bedrift sine viktigste KPIer finnes det ikke noe eksakt svar på, men de fleste har et mål på inntekter/salg og et mål på lønnsomhet som de 2 viktigste KPIene. I tillegg er det vanlig å finne de viktigste driverne for salg og lønnsomhet enten det er retention, kundetilfredshet, logistikk, produksjon eller HR-relaterte mål.

Fornøyde ansatte gir fornøyde kunder er det nok mange som vil si, men her spiller KPIer sin viktigste rolle. Å gi ansatte et mål knyttet opp mot strategi som alle frekvent kan følge med på, som gir fokus og glede av å nærme seg et mål enten alene, innen en enhet eller bedrift. For ledere gir KPIer noe å strekke seg etter og det lettere å styre både enheter og bedrifter mot styrets mål for bedriften.e-bok innovative kommunikasjonsverktøy i 2021