Innhold og PowerPoint Del 2


Tid: 45 minutter

Hvordan setter du opp innhold og publiserer direkte fra PowerPoint plugin.

Marius vil også vise hvordan du kan publisere den samme filen direkte fra DatabeatOMNI.

Det vil komme en nyere versjon av PowerPoint plugin som vil ha flere nye funksjoner og muligheter.
Webinar - Komme i gang med publisering i DatabeatOMNI og PowerPoint