Innhold og PowerPoint Del 2 med Marius Borgersrud - Databeat


I del 2 av webinar "Innhold & PowerPoint" tar Marius deg gjennom hvordan du setter opp innhold og publiserer direkte fra PowerPoint plugin. Marius vil også vise hvordan du kan publisere den samme filen direkte fra DatabeatOMNI.

Det vil komme en nyere versjon av PowerPoint plu

gin som vil ha flere nye funksjoner og muligheter.

 

Webinar - Komme i gang med publisering i DatabeatOMNI og PowerPoint