Vår visjon - Vanskelig gjort enkelt

Vår visjon - Vanskelig gjort enkelt

"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."

Albert Einstein

Når kunder krever billige løsninger på avanserte og kompliserte problemstillinger er enkelhet gjerne det første som ofres. Selv om man når målet innføres ny kompleksitet, i verste fall er problemet flyttet mer enn det er løst.
Det er vanskelig å gjøre ting enkelt. For å utvikle tekniske løsninger, må man ha dyp teknisk kompetanse, bred systemforståelse, betydelig kreativitet i tillegg til god innsikt og forståelse for kundens mål og problemstillinger. Resultatet blir ofte mange ideer, skisser, prototyper, testing, feiling og frustrasjon. Over tid fravikes målsettingen om enkelhet og man feiler. For å lykkes kreves dedikert og konstant fokus, tid og vilje til å investere.

Enkelthet er en subjektiv oppfatning. Det en ekspert finner enkelt, oppfattes sjelden slik for brukerne. For oss i Databeat er det brukernes oppfatning som representerer fasiten, og vår absolutte målsetning. I en verden med systematisk press på kostnader og tid innebærer enkelhet som overordnet forretnings-strategi en ikke ubetydelig risiko. Men når sannsynligheten for å lykkes er liten, er konsekvensen av måloppnåelsen stor.

"Any intelligent fool can make things bigger and more complex…
it takes a touch of genius – and a lot of courage to move in the opposite direction"

Albert Einstein

Enkelhet er ikke begrenset til en produkt attributt. For våre kunder, partnere og brukere skal enkelhet være gjennomgripende og omfatte alle elementene i verdikjeden. For nye kunder og partnere skal enkelhet prege hele kundereisen fra søk til kjennskap, prøving og utforskning, åpenhet og enkel struktur på priser, betingelser og kostnader.
De som velger å bli våre kunder skal oppleve enkelhet i alle prosesser og opplevelser knyttet til anskaffelse, igangsetting, læring, bruk, drift, kundestøtte, utvikling og tilpasning til nye behov.

I Databeat tror vi på vår kompetanse og kreativitet og er villige til å risikere tap av tid og negative økonomiske konsekvenser for å imøtekomme brukernes behov for enkle løsninger på avanserte og kompliserte problemstillinger. Vi har mot til å aktivt søke kunders og partneres opplevelse av oss, hva vi gjør og det vi leverer. Gjennom god dialog og tilbakemeldinger fra kunder og partnere finner vi det eneste korrekte grunnlaget for kontinuerlig forbedring og videre utvikling.

Vanskelig gjort enkelt, slik skal vi lykkes.

Øyvind-circle

Øyvind Andhøy,

CEO