Watrium bruker infoskjermer med DatabeatOMNI

Ilir Sabriu
Ilir Sabriu | 2 minutter å lese

Etterspørselen for infoskjermer har de siste tre årene økt betraktelig. Behovet for å vise informasjon på digitale flater har blitt en viktig del av de fleste bedrifters kommunikasjonsstrategi.

Watrium, er et selskap som investerer i eiendom og som har en lang og tradisjonsrik historie innen eiendom og forvaltning. Selskapet eier og drifter flere unike bygg i Norge og England.

Watrium har valgt å bruke DatabeatOMNI og infoskjermer for å dele relevant og nyttig informasjon til leietakere og for å underholde sine besøkende i tre av sine bygg i Norge.

Her kan du laste ned gratis PowerPoint maler som du kan tilpasse din bedrift.

Enkel og effektiv måte å publisere.

DatabeatOMNI er en brukervennlig løsning for å publisere innhold til en eller flere skjermer. Håkon som jobber i Watrium bruker DatabeatOMNI daglig og han sier "DatabeatOMNI er en enkel og effektiv måte å få frem et budskap på. Fordelen med infoskjermer og ikke trykte plakater er at skjermene er dynamiske og ikke statiske - man kan lett bytte innholdet raskt og enkelt"

DatabeatOMNI og en infoskjerm i resepsjonsområdet i bygget

 Skjerm i resepsjonsområdet i Sandstuveien 68, her vises dagens meny.

Håkon sier videre at det ikke tok lang tid å lære seg DatabeatOMNI. "Når jeg vil endre budskapet på skjermen, går jeg inn i PowerPoint og endrer teksten og publiserer det rett ut, sier han med et smil"

Gode tilbakemeldinger.

"Leietakerne i kontorbygget gir gode og positive tilbakemeldinger, sier Håkon"

De får for eksempel informasjon om hva som står på dagens meny, fra Toma en av leietakerne til Watrium. Toma har en stor signaturkantine i bygget.

Watrium bruker DatabeatOMNI til å vise informasjon til leietagere

  Skjerm ved kantine inngangen i Sandstuveien 68, her deles det forskjellig informasjon.

Med DatabeatOMNI har du mulighet til å legge inn nytt innhold eller tidsstyre innhold for når du ønsker at det skal vises på infoskjermene.

Interessert i å ta i bruk infoskjermer og DatabeatOMNI?

Nå ut med viktig informasjon.

Gunnar Steen, som er driftsjef i Watrium bekrefter at dette er en effektiv måte å kommunisere med leietakere på. "For Watrium er det viktig å nå ut med riktig og enhetlig informasjon i de forskjellige byggene" DatabeatOMNI brukes også til å etterlate et godt inntrykk til de besøkende til bygget samt innhold rettet mot både intern og ekstern kommunikasjon.

Prøv en av våre gratis maler i PowerPoint

New call-to-action