<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=246098&amp;fmt=gif">

Gratis e-bok om digital signage og
skjermpublisering.

Vi har skrevet en e-bok om hva du trenger for å starte med skjermpublisering. I denne
e-boka vil du få relevant informasjon på hvordan du kommer i gang med digital signage.

E-boken vil gi deg den informasjon som du trenger for å komme i gang, uansett om du er i varehandel eller tjenestebedrift, offentlig eller privat, eller om du ønsker å bruke skjerm for internkommunikasjon eller til opplæring. Det er ingen begrensninger på hvor du kan sette opp en skjerm eller hva infoskjermen kan brukes til.

Vi forteller deg også hvordan du publiserer ditt innhold til skjerm eller videovegg, eller hvor lang tid det tar for deg å publisere.

Ja, jeg ønsker tilgang til boken.

Gratis ebok om skjermpublisering.